januari 2010

()

Från och med 1 januari 2010 har den verksamhet som dotterbolaget Trekollán AB bedrivit, flyttats över till UW-ELAST AB. Produktionsenheten i Traryd finns kvar och går under benämningen ”UW syd”. Totalt har nu UW-ELAST tre produktionsenheter, varav två finns i Mariestad. För mer information läs vidare under UW-ELAST.