januari 2007

()

Markus Strand, VD i dotterbolaget Swedex AB, reducerar sin tjänst till 80 % för att på resterande tid vara Vice VD i moderbolaget Garpco AB.