september 2009

()

Garpco´s halvårsrapport finns nu att läsa under Finansiell information. Handel med Garpcoaktien är inplanerad till 9-14 september via www.alternativa.se.