Garpco planerar för direktnotering 2024

()

Garpcos styrelse har beslutat om notering på NGM Pepmarket under första halvåret 2024.

Rådgivare i noteringen är Pepins Sweden AB, som även fått i uppgift att bistå i arbetet med att genomföra en nyemission under fjärde kvartalet 2023. Syftet med nyemissionen är att öka expansionstakten och samtidigt göra miljösatsningar.

Mer information om nyemissionen kommer att publiceras i början av det fjärde kvartalet och på grund av detta uteblir den ordinarie handeln på Pepins plattform i slutet av september.