Garpco genomför spridningsemission

()

Garpcos styrelse har beslutat att ge Pepins i uppdrag att bistå med arbetet avseende en ägarspridning där målet är att få in 300 nya aktieägare. Spridningsemissionen omfattar totalt 3 Mkr där de fyra största ägarna erbjuder poster om 10 000 kr för 250 kr per aktie. Ytterligare information kommer sammanställas i ett mer omfattande underlag under slutet av andra kvartalet.