februari 2022

()

Läs vår Bokslutskommuniké 2021, Periodrapport Kv4 2021

Info om handel i Garpcoaktien:
Då Pepins har beslutat att omarbeta sin handelsplats är det för närvarande uppehåll i den månatliga handeln. Pepins nya plattform kräver ett nytt godkännande av Finansinspektionen vilket väntas under första delen av 2022. Läs mer på Pepins hemsida.