februari 2013

()

Bokslutskommuniké 2012 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 13-18 mars på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.