februari 2012

()

Bokslutskommuniké 2011 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 14-19 mars på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.