februari 2011

()

Periodrapport kv 4 finns nu att läsa under finansiell information. Handel med Garpcos aktie kommer att ske 16-21 mars via www.alternativa.se.