februari 2010

()

Bokslutskommuniké 2009 finns nu publicerad under Finansiell information. Handel med Garpco´s aktie pågår mellan 17-22 mars via www.alternativa.se.