februari 2007

()

Garpco AB förvärvar Glimakra Akvamatik AB som tillverkar, säljer och marknadsför produktsystem för inredning av offentlig miljö.