augusti 2016

()

Bokslutskommuniké för andra kvartalet publiceras, se Periodrapport Kv2 2016