augusti 2012

()

Periodrapport kv2 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 12-17 september på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.