augusti 2011

()

Periodrapport kv2 finns nu att läsa under finansiell information. Handel med Garpcos aktie kommer att pågå mellan 14-19 september via www.alternativa.se.