augusti 2007

()

Ronny Englund tillträder som ny VD för dotterbolaget Glimakra Akvamatik AB. Ronny Englund kommer närmast från en befattning som ekonomichef och dataansvarig på AP Stenkoncernens moderbolag.