april 2022

()

Garpco kallar till årsstämma 12 maj 2022, se PM Kallelse till årsstämma i Garpco 220512

Årsredovisning 2021

Fullmaktsformulär årsstämma 220512

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma 220512