april 2021

()

Garpco kallar till årsstämma måndagen den 10 maj, se PM – Garpco – Kallelse till årsstämma 2021

Årsredovisning 2020

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma 210510

Fullmaktsformulär årsstämma 210510

Formulär för förhandsröstning per post