april 2019

()

Garpco kallar till årsstämma fredagen den 10 maj 2019.

PM-Garpco-Kallelse årsstämma

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma 2019

Fullmaktsformulär årsstämma 2019

Årsredovisning 2018