april 2012

()

Årsstämma i Garpco kommer att hållas tisdagen den 8 maj i Jönköping, se Kallelse till årsstämma 2012. Årsredovisning, styrelsens förslag till beslut på årsstämma samt fullmaktsformulär finns under Finansiell information.