Kategori: Nyheter

Bokslutskommuniké 2023

Läs Garpcos bokslutskommuniké, Periodrapport Kvartal 4 2023

TM-Rubber meddelar samarbete med BrainCool

TM-Rubber, som är en del i Garpcokoncernen, meddelar ett samarbete med BrainCool, ett innovativt medicintekniskt företag.

Läs mer om samarbetet i Pressrelease BrainCool.

Rådgivare nyemission

Garpco har till huvudansvarig i den kommande nyemissionen, som är planerad till början av Q1 2024, valt G&W Fondkommission AB, där även Pepins Sweden AB kommer bistå genom sitt investerarnätverk. Arbetet med emissionen har påbörjats varför den ordinarie handeln på Pepins plattform uteblir.

UW-ELAST AB köper polyuretanaktör i Karlskoga

UW-ELAST AB, som är en del i Garpcokoncernen, förvärvar inkråmet i Roflex AB, som är en producent av produkter i polyuretan.

Läs mer om förvärvet i Pressrelease Roflex.

Periodrapport kvartal 3 2023

Se Periodrapport Kv 3 2023

UW-ELAST AB köper polyuretanrörelse

UW-ELAST AB, som är en del i Garpcokoncernen, förvärvar inkråmet i konkursboet efter Vollsjö Industri AB, som är en producent av produkter i polyuretan.

Läs mer om förvärvet i Pressrelease Vollsjö.

Garpco planerar för direktnotering 2024

Garpcos styrelse har beslutat om notering på NGM Pepmarket under första halvåret 2024.

Rådgivare i noteringen är Pepins Sweden AB, som även fått i uppgift att bistå i arbetet med att genomföra en nyemission under fjärde kvartalet 2023. Syftet med nyemissionen är att öka expansionstakten och samtidigt göra miljösatsningar.

Mer information om nyemissionen kommer att publiceras i början av det fjärde kvartalet och på grund av detta uteblir den ordinarie handeln på Pepins plattform i slutet av september.

Periodrapport kvartal 2 2023

Se Periodrapport Kv2 2023.

Spridningsemission i Garpco avslutad

Vi kan glädjande konstatera att vår spridningsemission var fulltecknad när den stängde under torsdagen. Målet med spridningsemissionen var att utöka antalet aktieägare som en del i det förberedande arbetet för att kunna byta till en annan lista, när marknadsläget är det rätta.

Garpcos styrelse välkomnar de nya aktieägarna som vill vara med på vår gemensamma resa framåt.

Spridningsemission i Garpco pågår

En spridningsemission pågår med start 1 juni, mer information finns att läsa på Pepins hemsida.

Läs mer om spridningsemissionen och hur du tecknar aktier på länkarna nedan.

Hur gör jag.

Hur låter du en minderårig teckna.

Periodrapport kvartal 1 2023

Se Periodrapport Kv1 2023.

Kommuniké från årsstämma i Garpco

Läs vår Kommuniké från årsstämman 22 maj.

Garpco genomför spridningsemission

Garpcos styrelse har beslutat att ge Pepins i uppdrag att bistå med arbetet avseende en ägarspridning där målet är att få in 300 nya aktieägare. Spridningsemissionen omfattar totalt 3 Mkr där de fyra största ägarna erbjuder poster om 10 000 kr för 250 kr per aktie. Ytterligare information kommer sammanställas i ett mer omfattande underlag under slutet av andra kvartalet.

Garpco lanserar ny hemsida

Välkommen till vår nya hemsida! Hoppas ni ska finna den tilltalande, lättnavigerad och informativ.

Kallelse till årsstämma

Årsstämman kommer hållas den 22 maj 2023, se

PM Kallelse till årsstämma i Garpco 230522

Årsredovisning 2022

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma 2023

Fullmaktsformulär årsstämma 2023

Bokslutskommuniké 2022

Läs Garpcos bokslutskommuniké (Periodrapport Kvartal 4 2022).

Periodrapport Kv3 och Stämmokommuniké

Periodrapport Kvartal 3 2022

PM Garpco Stämmokommuniké 2022-11-10

Garpco kallar till extra stämma

Se PM Kallelse till extra stämma Garpco 221110 och dokumenten nedan.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL

Bilaga 1 till styrelsens redogörelse 13.6 ABL

Revisorns yttrande -13 kap 6 § ABL

Revisorns yttrande -13 kap 8 § ABL

Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma 221110

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär extra stämma 221110

Förslag om riktad nyemission i Garpco

Se Pressrelease Nyemission 2022.

UW-ELAST köper polyuretanskivetillverkare

UW-ELAST AB, som är en del i Garpco-koncernen, förvärvar Sonoform AB som är en världsledande producent av kompositskivor i polyuretan, se Pressrelease Sonoform 220929.

Glimakra växer inom skolinredning

Glimakra of Sweden AB, som är en del i Garpcokoncernen, förvärvar bolaget Qbena AB som är en specialist på skötbord och kapprumsinredning till förskolor, se Pressrelease Qbena.

augusti 2022

Läs vår kvartalsrapport Periodrapport Kv2 2022

maj 2022

Årsstämma och publicering av rapport Q1, se

220512 – PM – Garpco – Stämmokommuniké årsstämma

Periodrapport Kv1 2022

april 2022

Garpco kallar till årsstämma 12 maj 2022, se PM Kallelse till årsstämma i Garpco 220512

Årsredovisning 2021

Fullmaktsformulär årsstämma 220512

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma 220512

februari 2022

Läs vår Bokslutskommuniké 2021, Periodrapport Kv4 2021

Info om handel i Garpcoaktien:
Då Pepins har beslutat att omarbeta sin handelsplats är det för närvarande uppehåll i den månatliga handeln. Pepins nya plattform kräver ett nytt godkännande av Finansinspektionen vilket väntas under första delen av 2022. Läs mer på Pepins hemsida.

november 2021

Här kan du läsa Garpco´s kvartalsrapport, Periodrapport Kv3 2021

september 2021

OBS! Nytt datum för publicering av rapport Q3 är 2021-11-16.

augusti 2021

Periodrapport Kv2 2021

juni 2021

Glimakra of Sweden AB, som är en del i Garpcokoncernen, startar ett nytt affärsben mot konsumentmarknaden avseende ljuddämpande väggpaneler, läs mer i Pressrelease_WallRibbon

maj 2021

Årsstämma och publicering av rapport Q1, se 210510 – PM – Garpco – Stämmokommuniké årsstämma samt Periodrapport Kv1 2021

april 2021

UW-ELAST AB köper polyuretantillverkare, se Pressrelease_Loxitec

april 2021

Garpco kallar till årsstämma måndagen den 10 maj, se PM – Garpco – Kallelse till årsstämma 2021

Årsredovisning 2020

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma 210510

Fullmaktsformulär årsstämma 210510

Formulär för förhandsröstning per post

februari 2021

Bokslutskommuniké 2020, se Periodrapport Kv4 2020

december 2020

Garpco´s dotterbolag säljer industrifastighet i Hillerstorp, se Pressrelease_Hillerstorp

november 2020

Bokslutskommuniké, se Periodrapport Kv3 2020

oktober 2020

OBS! Nytt datum för publicering av rapport Q3 är 2020-11-03.

september 2020

Garpco´s dotterbolag förvärvar möbelserien och varumärket Alnäs, se Pressrelease Alnäs förvärv

augusti 2020

Bokslutskommuniké, Periodrapport Kv2 2020

maj 2020

Bokslutskommuniké, Periodrapport Kv1 2020

maj 2020

200525 – PM – Garpco – Stämmokommuniké årsstämma

april 2020

Garpco kallar till årsstämma måndag den 25 maj, se PM – Garpco – Kallelse årsstämma 2020

Årsredovisning 2019

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma 200525

Fullmaktsformulär årsstämma 200525

mars 2020

Info Covid-19 och utdelning PRESSRELEASE Covid-19 2020-03-27

mars 2020

PRESSRELEASE Covid-19

februari 2020

Bokslutskommuniké 2019, se Periodrapport Kv4 2019

november 2019

Garpco´s dotterbolag förvärvar TreCe AB, se Pressrelease TreCe förvärv

november 2019

Periodrapport Kv3 2019

oktober 2019

OBS! Nytt datum för publicering av kvartalsrapport Q3 är 2019-11-06.

oktober 2019

Glimakra of Sweden har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av TreCe AB, se Pressrelease TreCe

augusti 2019

Periodrapport Kv2 2019

maj 2019

Bokslutskommuniké, Periodrapport Kv1 2019

Kommuniké från årsstämma i Garpco, 190510 – PM – Garpco – Kommuniké årsstämma

april 2019

Garpco kallar till årsstämma fredagen den 10 maj 2019.

PM-Garpco-Kallelse årsstämma

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma 2019

Fullmaktsformulär årsstämma 2019

Årsredovisning 2018

april 2019

Garpco avyttrar verksamheten i dotterbolaget AWAL Display AB. Pressrelease_AWAL

februari 2019

Bokslutskommuniké, se Periodrapport Kv4 2018

november 2018

Periodrapport Kv3 2018

november 2018

Kvartalsrapport Q3 kommer att publiceras 2018-11-15

september 2018

Garpco söker ny Koncerncontroller/Vice VD, se annons (länk borttagen).

september 2018

Nytt datum för publicering av periodrapport Kvartal 3 är 2018-11-07.

augusti 2018

Periodrapport Kv2 2018

augusti 2018

Pressmeddelande:

Information om koncernchef Markus Strand

maj 2018

Årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2018

Bokslutskommuniké för första kvartalet 2018, se Periodrapport Kv1 2018

april 2018

Garpco kallar till årsstämma 7 maj 2018

Kallelse till Årsstämma 2018

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma 2018

Fullmaktsformulär årsstämma 2018

Årsredovisning 2017

februari 2018

Bokslutskommuniké 2017, se Periodrapport Kv4 2017

november 2017

UW-ELAST AB, som ingår i Garpco-koncernen, förvärvar Polyteknik i Mariestad AB, se Pressrelease_Polyteknik

november 2017

Periodrapport Kv3 2017

augusti 2017

Periodrapport Kv2 2017

maj 2017

Den 3 maj höll Garpco sin årsstämma, se PM – Garpco – Stämmokommuniké årsstämma, samt publicerade bokslutskommuniké för första kvartalet 2017, se Periodrapport Kv1 2017

april 2017

Årsredovisning Garpco 2016

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Garpco 170503

Fullmaktsformulär årsstämma 170503

mars 2017

Garpco kallar till årsstämma 3 maj 2017, se Kallelse till Årsstämma 2017

mars 2017

Swedex AB köper produktion av röjsågklingor, se Pressrelease_Swedex_Strand Verktyg

mars 2017

Nytt datum för årsstämma

Datumet för årsstämma i Garpco är flyttat från den 4 maj till den 3 maj.

februari 2017

Bokslutskommuniké, se Periodrapport Kv4 2016

januari 2017

UW-ELAST, som är en del i Garpco-koncernen, växer med företagsförvärv i Polen, se Pressrelease_UW_TM-Rubber

december 2016

Ny ekonomi- och finansieringspolicy

Pressrelease Garpco ekonomi- och finansieringspolicy

november 2016

Awal söker ny ekonomichef Annons ekonomichef Awal

november 2016

Bokslutskommuniké för kvartal 3 2016 publiceras Periodrapport Kv3 2016

november 2016

Bokslutskommuniké för tredje kvartalet, se Periodrapport Kv3 2016

augusti 2016

Bokslutskommuniké för andra kvartalet publiceras, se Periodrapport Kv2 2016

juni 2016

Nytt förvärv i Garpco
Glimakra of Sweden AB, som är en del av Garpco-koncernen, har förvärvat Fanérami Sweden AB, se Pressrelease_Fanerami.

maj 2016

Idag, den 3 maj 2016, hölls årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2016 .

Vi har också publicerat bokslutskommunikén för första kvartalet 2016, Periodrapport Kv1 2016.

maj 2016

Årsstämmokommuniké 2016

Periodrapport Kv1 2016

april 2016

Kallelse till Årsstämma

Årsredovisning 2015

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma 2016

Fullmaktsformulär årsstämma 2016

februari 2016

Periodrapport Kv4 2015

november 2015

Periodrapport Kv3 2015

augusti 2015

Periodrapport Kv2 2015

maj 2015

Årsstämmokommuniké 2015

Periodrapport Kv1 2015

mars/april 2015

Kallelse till Årsstämma 2015

Fullmaktsformulär årsstämma 2015

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma 2015

februari 2015

Periodrapport Kv4 2014

Garpco söker ny koncerncontroller/vVD

Se annons (länk borttagen).

november 2014

Periodrapport Kv3 2014 publiceras.

oktober 2014

Familjen Salén ökar sitt ägande i Garpco

Pressrelease_Garpco_nya ägare

september 2014

Garpco-koncernen har ingått ett större treårigt leveransavtal med Tetra Pak Packaging Solutions AB

Pressrelease_UW_Tetra Pak

augusti 2014

Periodrapport Kv2 2014 publiceras.

juni 2014

Nya måltal och höjd utdelningspolicy

maj 2014

Den 8 maj hölls årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2014 under finansiell information

Periodrapport kv1 finns nu att läsa under finansiell information.

maj 2014

Årsstämmokommuniké 2014

Periodrapport Kv1 2014

april 2014

Fullmaktsformulär årsstämma 2014

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma 2014

Kallelse till årsstämma 2014

Årsredovisning 2013

februari 2014

Periodrapport kv4 finns nu att läsa under finansiell information.

januari 2014

Lars Andersson blir ny ordförande i Garpco, läs mer Pressrelease_Garpco_ny-ordförande

november 2013

Periodrapport kv3 finns nu att läsa under finansiell information.

oktober 2013

Garpco´s dotterbolag UW-ELAST breddar sig genom ett inkråmsförvärv, se Pressrelease_CIFAB

oktober 2013

Under perioden 4 till 27 september 2013 genomförde Alternativa aktiemarknaden en utförsäljning av 60 000 B-aktier till kurs 115 SEK motsvarande 6,6 % av kapital och 2,4 % av rösterna, se Garpco ägarspridning övertecknad.

september 2013

Garpcos dotterbolag UW-ELAST AB har bildat ett helägt bolag i England för utveckling och försäljning. Namnet på bolaget är UW-ELAST UK Ltd.

september 2013

Erbjudande om ägarspridning i Garpco, se Pressmeddelande Garpco ägarspridning. Se presentation av Garpco och erbjudandet om ägarspridning (tidigare länk http://financialhearings.nu/130804/garpco/)

augusti 2013

Periodrapport kv2 finns nu att läsa under finansiell information.

juli 2013

Garpco AB har beslutat om att genomföra en ägarspridning om ca 60000 B-Aktier. Detta är en del i det planerade generationsskifte där grundaren Leif Garpheden med familj minskar sitt innehav av aktier i koncernen samt att familjen Hermansson avyttrar hela sitt innehav. Målsättningen är att få mellan 50 och 100 nya aktieägare i koncernen.

Inför spridningen kommer även handel att ske i bolagets A-aktier som idag inte är noterade på någon handelsplats. Säljare är familjen Garpheden och köpare är tre av de befintliga aktieägarna. Ni finner mer info under fliken Insiderhandel samt i pressrelease

maj 2013

Den 7 maj hölls årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2013.

maj 2013

Periodrapport kv1 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 15-20 maj på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.

april 2013

Kallelse till Årsstämma 2013 och Årsredovisning 2012 finns nu att läsa under finansiell information.

april 2013

Årsstämma i Garpco kommer att äga rum tisdagen den 7 maj 2013, se Kallelse till Årsstämma 2013

februari 2013

Bokslutskommuniké 2012 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 13-18 mars på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.

december 2012

Garpco AB har genom sitt dotterbolag Swedex AB sålt det helägda bolaget Vistträsk Slipservice AB till LSAB som är en del i Latourkoncernen, se Pressrelease Vistträsk.

november 2012

Periodrapport kv3 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 7-12 november på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.

november 2012

Garpco har genom sitt dotterbolag Glimakra of Sweden AB förvärvat Wallsystem från Spectra Collection i Ljungby, se Pressrelease Glimakra Wall. Detta förstärker Glimakras position som en flexibel möbel- och träindustri i Sverige. Wallsystem i kompaktlaminat kompletterar på ett utmärkt sätt Glimakras övriga produktion.

augusti 2012

Periodrapport kv2 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 12-17 september på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.

maj 2012

Garpco har genom sitt dotterbolag UW-ELAST AB förvärvat Gotlands Gummifabrik AB, se Pressrelease Gotlands Gummifabrik. Genom förvärvet stärket Garpco sitt affärsområde Industrikomponenter i polymera material.

maj 2012

Den 8 maj hölls årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2012 under finansiell information där också periodrapport kv1 finns att läsa. Nästa handelsperiod är 9-14 maj på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.

april 2012

Årsstämma i Garpco kommer att hållas tisdagen den 8 maj i Jönköping, se Kallelse till årsstämma 2012. Årsredovisning, styrelsens förslag till beslut på årsstämma samt fullmaktsformulär finns under Finansiell information.

februari 2012

Bokslutskommuniké 2011 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 14-19 mars på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.

januari 2012

Glimakra of Sweden AB tar hem stororder, se pressmeddelande Stororder till koncernen.

november 2011

Periodrapport kv3 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 9-14 november på www.alternativa.se.

september 2011

Garpco går över till månadshandel på Alternativa Aktiemarknaden, se Pressmeddelande månadshandel.
Redan från oktober, där nästa handelsperiod är mellan den 12-17 oktober, kan Garpcos B-aktie handlas via www.alternativa.se.

augusti 2011

Periodrapport kv2 finns nu att läsa under finansiell information. Handel med Garpcos aktie kommer att pågå mellan 14-19 september via www.alternativa.se.

juni 2011

De nya aktierna i företrädesemissionen distribueras den 1 juli 2011, se pressmeddelande Omvandling från BTA till B-aktier.

juni 2011

Företrädesemissionen i Garpco är nu avslutad, se Pressmeddelande. Emissionen övertecknades med 1,2 mkr.

maj 2011

Pressmeddelande företrädesemission
Den 18 maj inleds teckningstiden i Garpco´s företrädesemission, se
Villkor och anvisningar företrädesemission.

maj 2011

Ny VD – den 6 maj valdes Markus Strand till VD och koncernchef i Garpco. Tidigare VD Leif Garpheden är nu arbetande styrelseordförande.

maj 2011

Periodrapport Kv1 2011 samt Årsstämmokommuniké 2011 finns nu att läsa under finansiell information. Handel med Garpcos aktie kommer att ske 15-20 juni via www.alternativa.se.

april 2011

Kallelse till Årsstämma 2011 i Garpco AB samt Årsredovisning 2010 finns nu tillgängliga under Finansiell information.

februari 2011

Periodrapport kv 4 finns nu att läsa under finansiell information. Handel med Garpcos aktie kommer att ske 16-21 mars via www.alternativa.se.

januari 2011

Garpco förvärvar Awal AB i Hillerstorp. Förvärvet stärker affärsområdet Interiör och Design. För mer information se ”Pressrelease Awal” samt besök bolagets hemsida: (tidigare länk www.awal.se).

november 2010

Periodrapport kv 3 finns nu att läsa under finansiell information. Handel med Garpcos aktie kommer att ske 8-13 december via www.alternativa.se.

september 2010

Periodrapport kv 2 finns nu att läsa under finansiell information. Handel med Garpcos aktie sker mellan 8-13 september via www.alternativa.se.

juni 2010

Garpcos dotterbolag, Swedex AB, förvärvar Diamantprofil AB i Tyresö. Förvärvet stärker affärsområdet Industriverktyg ytterligare då kunderna nu även kan erbjudas elektropläterade slipverktyg. För mer information se nyhetsbrev ”Förvärv Diamantprofil” samt besök bolagets hemsida www.diamantprofil.com.

maj 2010

Periodrapport kv 1 finns nu att läsa under Finansiell information. Handel med Garpco´s aktie kommer att pågå mellan 16-21 juni via www.alternativa.se.

april 2010

Kallelse till Årsstämma 2010 samt Årsredovisning 2009 finns nu tillgängliga under Finansiell Information.

mars 2010

Orderingången för koncernens bolag har varit mycket stark under årets början. Det pågår även ett antal intressanta projekt varför affärsläget för 2010 ser ljust ut.

februari 2010

Bokslutskommuniké 2009 finns nu publicerad under Finansiell information. Handel med Garpco´s aktie pågår mellan 17-22 mars via www.alternativa.se.

januari 2010

Från och med 1 januari 2010 har den verksamhet som dotterbolaget Trekollán AB bedrivit, flyttats över till UW-ELAST AB. Produktionsenheten i Traryd finns kvar och går under benämningen ”UW syd”. Totalt har nu UW-ELAST tre produktionsenheter, varav två finns i Mariestad. För mer information läs vidare under UW-ELAST.

november 2009

Garpco´s bokslutskommuniké kvartal III finns nu publicerad under Finansiell information. Handel med Garpcoaktien är inplanerad till 2-7 december via www.alternativa.se.

september 2009

Garpco´s halvårsrapport finns nu att läsa under Finansiell information. Handel med Garpcoaktien är inplanerad till 9-14 september via www.alternativa.se.

juni 2009

Handel med Garpcoaktien är inplanerad till 24-29 juni via www.alternativa.se.

maj 2009

Garpco´s kvartalsrapport publiceras.

mars 2009

Kallelse till Årsstämma i Garpco AB (publ), torsdagen den 7 maj, finns nu att ladda ner under Finansiell information. Där kan du också ladda ner årsredovisning för 2008.

mars 2009

Garpco´s bokslutskommuniké för 2008 publiceras. Garpcoaktien kan handlas via www.alternativa.se 18-23 mars.

november 2008

Garpco AB:s aktier kommer från och med december 2008 att kunna handlas via Alternativa Aktiemarknaden som finns på www.alternativa.se. Handelsposten är 100 aktier, totalt antal aktier är 180.000 A-aktier och 575.000 B-aktier. Handel kommer endast att ske i B-aktier. Vår finansiella information har av Alternativa Aktiemarknaden getts bedömningen Väl Godkänd. Inledningsvis kommer handel att ske kvartalsvis i december, mars, juni och september.

september 2008

Garpco´s dotterbolag Swedex AB, förvärvar Vistträsk Slipservice AB.

augusti 2008

Finansmannen Sten K Johnson blir, genom sitt helägda bolag Tibia Konsult AB, största minoritetsaktieägaren i Garpco med 25% av kapitalet och 8% av rösterna.

maj 2008

Garpco genomför en riktad nyemission till de anställda i koncernen och får därigenom 39 nya aktieägare som tillsammans innehar drygt 5% av kapitalet.

mars 2008

Garpco´s Nyhetsbrev utgåva nr 1 2008 har distribuerats till samtliga anställda i koncernen och till ett antal externa intressenter.

december 2007

Garpco´s Nyhetsbrev utgåva nr 5 2007 har distribuerats till samtliga anställda i koncernen och till ett antal externa intressenter.

september 2007

Garpco´s Nyhetsbrev utgåva nr 4 2007 har distribuerats till samtliga anställda i koncernen och till ett antal externa intressenter. I nyhetsbrevet kan man bl a läsa om Garpcokoncernens halvårsrapport som visar ett resultat i nivå med budget. Man kan också läsa om en stark orderingång i samtliga dotterbolag.

augusti 2007

Ronny Englund tillträder som ny VD för dotterbolaget Glimakra Akvamatik AB. Ronny Englund kommer närmast från en befattning som ekonomichef och dataansvarig på AP Stenkoncernens moderbolag.

juni 2007

Garpco´s dotterbolag UW-ELAST AB förvärvar bolaget Trekollán AB som tillverkar och säljer polyuretanprodukter, såväl egna som legotillverkning. Affärsområdet ”Industrikomponenter i polymera material” stärker därmed sin position och får en årsomsättning på ca 70 mkr. Henrik Jungert, försäljningsansvarig på UW-ELAST, blir ny inhyrd VD i bolaget och kommer att dela sin tid mellan UW-ELAST och Trekollán.

maj 2007

I Garpco´s Nyhetsbrev utgåva nr 2 2007 kan man bl a läsa att 2006 blev ett bra år för koncernen där både försäljnings- och resultatbudget överträffades.

februari 2007

Garpco AB förvärvar Glimakra Akvamatik AB som tillverkar, säljer och marknadsför produktsystem för inredning av offentlig miljö.

februari 2007

Garpco AB flyttar in i nya kontorslokaler i Jönköping.

januari 2007

Markus Strand, VD i dotterbolaget Swedex AB, reducerar sin tjänst till 80 % för att på resterande tid vara Vice VD i moderbolaget Garpco AB.